سوال:سلام؛ من زیاد به شوهرم گی

سوال:
سلام؛ من زیاد به شوهرم گیر میدم وقتی جایی میره و برمیگرده سوال و جوابش میکنم کجا بودی چیکارکردی باکی بودی چرا دیر اومدی و از این سوالا؟ آخه شوهرم قبل نامزدی قلیان میکشید حین نامزدی این موضوع رو به من گفت و من گفتم که باید ترک کنی چون واقعاً ناراحتم میکنه اونم گفت باشه کم کرده ولی ترک نکرده توی نامزدی فهمیدم که چندبار بعد سرکار دیر میومده حالام من یه جورایی بی اعتماد شدم و شک میکنم احساس میکنم از این پرس وجوی من خسته شده خودمم واقعاً اذیت میشم باید چکارکنم؟

پاسخ:
پرسیدن و پیگیری های شما منجر به هیچ کنترل و اداره رفتار ایشان نمی شود. و تنها نتیجه ای که دارد دلخوری و تدریجا کاهش عاطفه همسر به شماست. در اشکالات رفتاری شوهر بجای آنکه موضع کنترل و شکایت و ایراد و نق و برخورد بگیرید، کافیست میزان نگرانی و التهاب تان را توضیح دهید و تصمصم گیری را بگذارید به عهده او. مثلاً شما باید به شوهر توضیح دهید که چه حالی پیدا می کنید و چقدر بیتاب می شوید و از چه چیزی به هم می ریزید و پس از آن از رفتار قبلی خودتان شکایت کنید و توضیح دهید که: این نگرانی و بی تابی باعث می شود اینقدر بد و آزاردهنده به جان تو بیافتم.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟