سوال:سلام؛ شوهر من تو این یکسا

سوال:
سلام؛ شوهر من تو این یکسالی که نامزد بودیم حتی یکبارم پیش نیومده که بهم بگه چقد خوشگل شدی چقد این لباس بهت میاد (با اینکه به لباسم وآرایشم اهمیت میدم) این امر خیلی دردآوره برام. چندوقت پیش بهش گفتم که من از دستش یکمی ناراحتم پرسید برای چی و منم توضیح دادم که تا حالا نشده بهم این حرفارو بگی گفت باشه از این به بعد بهت میگم ولی همچنان انگار نه انگار. بنظرتون شوهرم علاقه ای به من نداره؟؟ ازم سیر شده؟؟ یا هر چیز دیگه ای مشابه این.

پاسخ:
یکی از بزرگترین اشتباهات فاحش زنان، در تشخیص ارادت همسرشان ،‌همین ملاکهای توجه بخشی زنانه ایی ست که میل خودشان است در حالیکه مرد، مرد است و زن نیست مردی زنش را دوست ندارد که:
1- به پیشرفت و پیشبرد زندگی بی اعتناست
۲- به نیازهای زن و زندگی توجه نمی کند و رها کرده است
۳- از پذیرایی زن استقبال نمی کند
۴- از بدن زن فراری ست

خوب است یک چیز را درست و حسابی یاد بگیرید و آن اینکه بیشترین توجه این شکلی را به زنان،‌ مردان معتاد دارند،‌ چون با کمک این ابرازها، آن اشکالات اساسی خودشان را گم یا کمرنگ می کنند. نمی بینید که بیشتر دخترانی که از طرف مرد متعرضی فریب خورده اند یا حتی مورد تجاوز قرار گرفته اند،‌ اسیر همین ابرازها شده اند؟! پس بجای این برداشت های سطحی که مال دختران تازه نوجوان است،‌ ایرادی ندارد به شوهر بگویید: با اینکه می دانم همین کارکردهای شما در زندگی یعنی دوست داشتن عمیق من،‌ ولی چون من یک زنم و به این ابرازها شادمان می شوم،‌ با اینکه می دانم برایتان سخت و دشوار است،‌ برایم بکار ببر.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟