سوال:اگه از دست همسر خود ناراح

سوال:
اگه از دست همسر خود ناراحت باشیم که قولی را از یک سال پیش داده. هی عملی نمیشه ووی شرایط رو توضیح بده و اظهار ناراحتی کنه از این مساله و شما (یعنی من) همچنان ناراحت باشید و ناراحتی جز با عملی شدن وعده ای که شاید اصلاً محقق نشه رفع نشه چکار باید کرد؟

پاسخ:
کار هردوی شما غلط است : درخواست دادن و وعده کردن بجای درخواست دادن و وعده دادن باید شما نیازت را و شدت اصراری که به آن داری را برای مرد بدون هیچ حالت حکم کردن و فشار آوردنی توضیح دهی و او هم بجای وعده کردن توضیح دهد که چرا انجامش نمی دهد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟