نیازها

درمردنياز غريزي به ني

نیازها

درمردنياز غريزي به نياز عاطفي و درخانوم ها نياز عاطفي به نياز غريزي غلبه دارد
آقايون و خانوم ها همه يه سري نياز هاي غريزي و يه سري نيازهاي عاطفي دارند؛من نياز غريزي و عاطفي دارم شما هم نياز غريزي و عاطفي داريد. منتهي تو اين مقايسه درمرد نياز غريزي به نياز عاطفي چربش داره و در خانوم نياز عاطفي به نياز غريزي غلبه دارد
قرار شد مراقب هم باشيم بلههه؟
خانوماي محترم مراقب نياز غريزي مرد باشيد اين نياز غريزي رو محترم بشماريد،پاسخ بديد؛اين کاري که برخي از خانوم ها متاسفانه ميکنند ازسر ناآگاهي ونياز غريزي مرد رو اسباب تنبيه قرار ميدن يعني ميبيني از حرف ديشب شوهرش ناراحته از رفتار پريروزشوهرش عصبانيه بلافاصله نيازهاي غريزي رو تعطيل اعلام ميکنه و زود محل خواب روترک ميکنه
اين بسيار غلطه چقدر اين قديميا بلد بودن آگاه بودند ؛فوق العاده بودند.روانشناسي امروز ميگه که قديميا چقدر عالي بوده کارشون؛
قديميا ميگفتند دو چيز رو هيچ وقت از هم جدا نکنيد يکي محل خوابتون رو ويکي غذا خوردن وسفرتون رو يعني هر چقدر هم از هم دلخوريد جدا نخوابيد؛حرفاي بد زده،کاراي بدکرده کنار هم بخوابيد ؛
مراقب نياز غريزي او باشيد چه کار کنم احساس خوبي..
واسه همينه اين بحثي که شما بعد از اين خواهيد داشت بسيار بسيار وفوق العاده اهميت دارد بسيار از اختلافات زناشويي برميگردد به مديريت نکردن اتاق خواب ؛مرد پرخاشگره،عصبيه ،بهانه جويي هايي هست .گاهي اوقات به خاطر اينه که شب خوبي نداشتن و روز نابساماني دارند.
بنابراين بايد ياد بگيره يه خانوم؛بعضي خانوما اصلا بلد نيستن مردشون رو به هيجان بيارن ؛اينا بلد بايد باشن.
بابا رانندگي گواهي نامه ميخواد هرچيزي يه مهارتي ميخواد؛من بايد قائل به کسب اين مهارت باشم،براي اين کار بايد کلاس برم،مطالعه کنم ،مشاوره از آدم هاي موجه بگيرم.اين آگاهي ها لازمه که بتونم شريک جنسي خوبي براي همسرم باشم ؛اين آگاهي ميخواد قطعا.
از اون طرف،آقايون مراقب نياز عاطفي همسرتون باشيد؛به شدت مراقب باشيد
چيکارکنم از لحاظ عاطفي به هم ميريزه؟گاهي اين درکه،گاهي نوازشه،گاهي محبته،گاهي اظهاره وگاهي درک شرايطشه ؛
حرف بزنيم ..
من يادمه تو يک مشاوره اي يه خانوم آقايي بودن باور کنيد گفتم آقا،همين الان به خانومت بگو دوستت دارم؛اسمشو با جان خطاب کن مثلا اسمش مريمه بگو مريم جان دوستت دارم همين الان نقدا بهش بگو ؛
-گفت حورايي هر چي از من بخواه جز اينو!
خصوصا ميدونيد آقايون قصه کجاست؟
حواساتونو جمع کنيد مهرورزي اکتسابيه وما يادميگيريم چرا من الان سختمه به خانومم اظهار مهر وعلاقه کنم؟چرا سختمه؟
چون من نديدم؛من نديدم پدرم به مادرم،مادرم به پدرم بگه من دوستت دارم؛مهرورزي ورفتار عاشقانه نديدم؛الان من ياد نگرفتم واسه همينه من الان ميخوام به خانومم اظهار محبت کنم بگم دوستت دارم فک ميکنم با مردانگيم جمع نميشه،کوچيک ميشم،تحقير ميشم،فک ميکنم پر رو ميشه.
اين ترس و خجالت ها و موانع اينجوري نميذاره من نياز هاي عاطفي روتامين کنم .
اين کاري نداره که شما تو روز يک زنگ کوچولو بزنيد سرکاريد مشغله هاتونم زياده؛
سي ثانيه..
-سلام عزيزم خوبي؟ميخواستم ببينم حالت چطوره ؟قربانت
منتها خانومم ديگه حرف نزنه زياد ؛ا خوب شد زنگ زدي من کلي حرف داشتم باهات
-ميگه يا ابالفضل ؛ من کار دارم عزيزم نمي تونم
يه زنگ کوچولو کاري نداره که!
به هم نامه بديد؛اين با پيامک حل نميشه .حتي اگر شما متخصص پيامک باشيد،نه؛انشاي خودتون رو باکاغذ و قلم بنويسيد؛يه نامه عاشقانه .اگر بلد نيستيد ياد بگيريد.حل المسائلش بيرون هست نامه هاي عاشقانه.کتاب هست توخيابون بخريد بخونيد .
به يک آقايي گفتم براي خانومت گل بخر گفت:نه گل اسراف ست جوراب ميخرم!
عزيز من اينا جاي همديگه رو پر نميکنه؛اصلا پر نميکنه .احساس نکنيد اين اسرافه،زياده رويه ،غلطه،
خطاست؛اصلا اين طور نيست.
چيکار کنم که از لحاظ عاطفي اون نوازش ميشه کودک درونش؟اينکه مراقب نياز عاطفي او باشيد
يه خانومي تو يک مشاوره اي ميگفت حورايي من به هيچ عنوان ميلي به رابطه زناشويي ندارم ،ابدا؛
فقط يک دليل باعث ميشه اقدام داشته باشيم؛چيه اون دليل؟
گفت اين زمان تورابطه زناشويي تنها زمانيه که شوهر من به من ميگه دوستت دارم ؛يعني در غير رابطه زناشويي من هيچ وقت نميشنوم اينو،به ندرت ميشنوم .من اين رابطه روايجاد ميکنم که اينو بشنوم

نياز عاطفي..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟