سوال:سلام؛ شوهر من دائم سر موض

سوال:
سلام؛ شوهر من دائم سر موضوعات مختلف قهر می کند و تا چند روز حرف نمی زند حتی وقتی من پیشقدم می شوم وبا او حرف می زنم جواب مرا نمی دهد وکم محلی می کند نمی دانم چکار باید انجام بدهم تا دست از این اخلاقش بردارد.

پاسخ:
لازم است به آن موضوعاتی که موجب بروز این رفتار در همسرتان می شود دست پیدا کنید از ایشان بخواهید هرچه که باعث رنجش وی و بروز این حالت می شود را مفصل و شفاف برایتان توضیح دهد و پس از توضیح وی بدون دفاع از خود و یا مجادله با مرد سعی کنید مسایل مورد نظرش را رعایت کنید.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟