سرعت و دقتآقایون سرعت وشتابشو

سرعت و دقت
آقایون سرعت وشتابشون زیاده خانوما دقت و تانی و تاملشون بالاتره

باز استثنا ها تو ذهنتون نیاد در مجموع سرعت آقایون بالاتره
خب حالا یک مثال ؛فرض کن دو نفر رفیق با هم دیگه از کوه میخوان برن بالا ،یکیشون خیلی تنده و یکیشون خیلی کنده ؛معمولا نباید اینطور باشه.اونی که سرعتش بالاتره نباید یکم سرعتشوکم کنه ؟آیا شرط رفاقت این نیست اونی سرعتش کنده یکم تندتر کنه ؟ که همراه هم ...
ولی هرکی مثلا اونی که تنده بگه من رفتم بدوبیا !

این که رفاقت نیست..
واونی که کنده بگه من مدلم اینطوریه !من کلا مدلم یک متر در ساعته !
آقایون آقایون سرعتتونو کم کنید ؛
-شما بله چون کلی نگرید آماده میشید.میگیدبریم ..
ولی میبینید او بیست و پنج دقیقس هنوز داره حاضر میشه
- جیغ میزنید که مگههه عرووسی میخوایم برییییم ؟
اومدید گفتید آقا تالار که تموم شد ده شب دم در تالار؛حالا یک کم دیر تر اومده ؛
-مگه نگفتم ده؟! الان ده و نه دقیقس من اینجام.
عیبی نداره عیبی نداره ..او کلا خداحافظیش طول میکشه

اون چهارتاخانومی بودن که با هم چند سال زندان بودن بعد بهشون عفو خورد ؛چهار سال طول کشید خداحافظی کنن بیان بیرون !
حالا..خانوما یک کم سرعتشون کمتره
خانوما؛خانومای محترم یک کم سرعتتون رو زیاد کنید
ولی یک توضیح کلی واجمالی داشته باشم که این توحوزه روابط زناشویی بسیار بسیار مهمه که آقا سرعتو کم کنه ،صرفا متوجه نیاز غریزی خودش نباشه و با سرعت فراوان...

او نیاز عاطفی دارد؛این نوازش و نیاز عاطفی وکند تر کارکردن او رو همراه میکنه؛پس سرعتو کم کنم تا او به من برسه .
از اون طرف خانوما هم باید یک کم سرعتشون رو بیشتر کنن تا برسنامتیاز شما به این مطلب کدام است؟