سوال:سلام؛ یک سال و نیم پیش به

سوال:
سلام؛ یک سال و نیم پیش به طور اتفاقی تصویر بی حجاب یکی از همکاران همسرم را در موبایلشان دیدم، به هم ریختم و پرسیدم که داستان از چه قراره، با توجه به شناخت قبلی من از آنخانوم که دید مثبتی نبود، ایشان گفتن که چند بار این خانم عکس هایی را ارسال کرده که بعد هم گفته اند که اشتباه ارسال شده و گفتند رابطه ای نبوده و من به ظاهر پذیرفتم و خواستم اون خانم رو از شرکتشون بیرون کنند، که اول به بخش دیگری منتقل کردند و بعد هم اون خانم بیرون رفتن ولی همسرم تقریبا هیچ وقت نپذیرفتن که نگفتن این ماجرا قبل ازینکه من بفهمم کاراشتباهی بوده، مسئله من اینجاست که بعد از یک سال و نیم من هنوز کمی به ایشان بی اعتمادم، کار زیاد و جلسات و روابط تلفنی و غیره موجب آزارم میشود و میدانم حساسیت زیادی به خرج میدهم که بروز نمیدهم تا موجب ناراحتی همسرم نشوم اما در درون موجب آزار خودم شده است! و سوال بعدی من در مورد این است که همسر من هیچ گونه علاقه مندی خاصی ندارد و همین باعث شده که نقاط مشترک زندگی ما کم باشد، موضوعی برای صحبت نداریم، یا کار مشترکی برای انجام دادن، نه کتاب خواندن نه فیلم دیدن نه بحث درمورد مسایل دینی و اجتماعی و ... و همسرم میگویند بخاطر مشغله کاری نمیتوانند ذهن خود را درگیر موضوع دیگری بکنند و من نمیدانم چطور میتوان این مسئله را حل کرد؟

پاسخ:
در مورد آن مسئله چنانچه از مرد نشانه دیگری که موید آن سابقه باشد ندارید،‌ بی جهت ذهن و فکرتان را درگیر نکنید. عذرخواهی ایشان بسیار مفصل تر و جدی تر از کسی بوده است که به زبان بیان عذرخواهی می کند، ‌ایشان با تغییر لازم، مسیر امنیت بخشی شما را فراهم کرده است.

برای احساس زندگی مشترک و همسری و همدلی نیازی نیست کارکردها یکسان باشند،‌ می باید اعتنا و محبت ورزی ها مفصل باشد و ارائه خدمات دلنشین باشد. وقتی شما مثلا یک پذیرایی توام با انس و محبت می کنید و نمی گویید که چایی می خوری؟!
می توانید براحتی این انس و ارتباط را ارتقاء بدهید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟