هدف یا رابطه

آقایون هدف گرا ه

هدف یا رابطه

آقایون هدف گرا هستند ؛خانوم ها رابطه گرا


آقایون اصل کار براشون مهمه؛.مثلا موقع خرید خانوم زنگ میزنه میگه که بیا باهم بریم خریدکنیم
-میگه شما بگو چی میخوای اس ام اس کن خودم میخرم
در صورتی که خانومه اصل رابطه اینکه باهم بریم خرید کنیم براش مهمه اون رابطه رو دوست داره
مثلا یه خانومی به شوهرش میگه بیا بریم خونه مامانم شوهرشم میگه خب بریم خونه مامانت یه سری هم بهشون بزنیم .میرن بیست دقیقه میشینن میگه بلند شو بریم چون از لحاظ هدف اون تامین شد.

مادر زنو دیدیم ؛تیک
-خانومه میگه ما تازههه اوومدددیم... چون رابطه رودوست داره
خانوم ها مراقب هدف گرایی شوهرتون باشید ؛یعنی چی؟
بعضی از خانوم ها میگن شوهر ما اصلا اجتماعی نیستن اهل رفت وآمد نیست ،اهل مهمونی رفتن نیست ؛خیلی انزواییه .اگر میخواید اون رو به رفت وآمد ها وروابط اجتماعی ترغیب کنید ازکم شروع کنید .بگید یه پونزده دقیقه بریم از دایی سری بزنیم بیایم. اگه بگید پونزده دقیقه ناراحت نمیشه ولی اگه بگید بریم به دایی سر بزنیم یه هو یه فکرایی میکنه کلا یه هو قلبش وایمیسته
بریم خرید کنیم ؛ده دقیقه ؛این ترغیب میشه ولی وقتی میگی بریم خرید کنیم این هول میکنه
تو گفت و گو کردن با یک آقا هم اصل کار رو بگید

مامانم اینا زنگ زدن دعوتمون کردن .تموم شد؛ کوتاه –مختصر -هدف
از اون طرف آقایون محترم خانوما رابطه رو دوست دارن پس اصل این همراهیه مهمه ؛آره یه وقتایی به خاطر اشتغالاتمون همراهی ممکن نیست بالاخره ما اشتغالات خودمونو داریم و اولویت های خودمونو ولی در غیر از اون همراهی کنیم .
آخه هر وقت این خانوم یک جایی میره میپرسن شوهرتون کجاست ؟خسته بود

شوهرتون کجاست؟کار داشت
شوهرتون کجاست؟ماموریت بود
شوهرتون کجاست؟مریض بود
شوهرتون کجاست ؟مرده اصلا..
این هر وقت هر جا میره شوهرش باهاش نیست
میگیم یه کم انعطاف داشته باشین ؛میگه شش تا شش و بیست دقیقه میریم خونه مامانت،شش و بیست ویک دقیقه بیرون باش!حالا یک کم بیشتر میخواد بشینه ؛چش غره ..

توی روایط زناشویی این باز مهمه .مردها هدف گران و به دنبال نیاز های غریزیشون و رسیدن به هدف؛در صورتی که خانوم این رابطه رودوست داره واسه همین باید رابطه رو مدیریت کرد و سرعتشو کمتر کرد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟