خشم و ترس

آقایون خشمشون به تر

خشم و ترس

آقایون خشمشون به ترسشون غلبه داره،خانوم ها ترسشون به خشمشون

همه ما گاهی ممکنه عصبانی بشیم و همه ما گاهی ممکنه نگران بشیم اما به طور کلی اگرجمعیت مردان جهان در مقابل جمعیت زنان جهان قرار بگیرند بدون لحاظ کردن استثنا ها مردان بیشتر عصبی می شن و زنان بیشتر نگران میشن.
قرار شد مراقب هم باشیم بله؟

آقایون مراقب باشین این جوش نزنه نگران نباشه ؛خانوم ها مراقب باشین این عصبانی نشه
میگه آقا چطور با یک شوهر عصبی زندگی کنیم ؟من شوهرم عصبی تند خوی پرخاشگره چیکار کنیم باهاش؟
راهش اینه،یه قلم کاغذ بردار بنویس :آنچه شوهرم را عصبانی میکند؛بنویس مثلا این،این،این..
اگر این حرف روبزنم این کارو بکنم این رفتار روداشته باشم او عصبانی میشه همه اینا رو بنویس.بعد تو زندگی مشترک خانوم مراقب باش اون کاری که لیست کردی ازش انجام ندی

و جاشم کجاست؟همین دوره عقدتونه وفضاشم همین جاست تو همین دوران اول زندگی یکسال اول ،دو سال اول ،سه سال اول ،دوره نامزدی و دوره عقد ؛نمیدونم این اولا قلق گیریه یعنی دستم بیاد چیکارکنم شوهرم به هم میریزه؟چیکار کنم چه حرفی بزنم اوعصبانی میشه؟این کارونکنم لیست تهیه کنم بعد تو زندگی مشترک مراقب باشم ولو اینکه کار بدی نیست ها مثلا این که من اینجوری بشینم اون عصبانی میشه خب نشینم،نه اینکه بگم خب خودتو درست کن مگه این چشه .منکه میدونم او از این حرف عصبانی میشه چرا تکرار میکنم من میدونم شوهرمو با این و اون مقایسه کنم شوهرم به هم میریزه،میدونم اونو با باجناقش با برادرم مقایسه کنم اون به هم میریزه چرا هی تکرار و تکرار و تکرار میکنم ؟

مراقب باشم عصبانی نشه
خود به خود وقتی عصبانیش نمیکنی عصبانی نمیشه واین تمرین عصبانی نشدن کرده
بعضی از خانوما میان گله میکنن که شوهر من بد زبانه ،فحش میده ،توهین میکنه ..
عزیزان فحش و توهین و اینها معلوله ؛البته من رفتار مرد رو توجیه نمیکنم بسیار کار اشتباهیه و تحت هیچ شرایطی نباید زبان به زشتی باز کرد هر چه قدر حالا اوضاع بد شده ؛ولی چی میخوام بگم میخوام بگم این معلوله ،علت روپیدا کن؛من کاری کردم حرفی زدم او عصبانی شده این عصبانیت خروجیش شده یه حرف زشت که او نباید بزنه .من میخوام پیشگیری بشه از بد زبانی او،از فحش او،از ناسزای او،از رفتار های زشت و قبیح او پس لیست تهیه کنم

از اون طرف آقایون محترم یه قلم کاغذ بردارین بنویسید آنچه خانومم روناراحت میکنه. یک مورد ،پنج مورد ،ده مورد ،چهار مورد ،هرچی..
این کارایی که نگرانش میکنه انجامش ندید.مثلا شما وقتی تو یک گروهی هستید که تو این گروه 15تا خانوم دیگه هم هستند وبعد براشون حتی پیامای مذهبی میفرستید ها مثلا برای 15تا خانوم میفرستید میگید عید غدیر سال بعد مبارک !این نگران میشه.شما مراقب نگاهتون نیستید اون نگران میشه.چرا نگرانش کنم .
اصلا خانوما جوش زیاد میزنن مثلا فرض کنید ما پنج شنبه مهمون داریم ،خانومه از صبح دوشنبه بلند میشه میگه مهمون داریم میوه نخریدیم میوه ؛میگه خانوم محترم پنج شنبه مهمون داریم دوشبست امروز زوده که از الان ؛صبح سه شنبه زنگ میزنه به محل کارتون میگه میوه نخریدیم میوه ؛

خوب عزیز من پرتقال دو روزه خراب نمیشه ؛اینو سه شنبه بخر که این نجوشه ،جوش نزنه
میگفت ما ازدواج کردیم ،بچه داریم بچمون مدرسه میره ؛از اول تابستون میگن بچه ما کفش نداره برای مدرسش کفش نداره معمولا31شهریور میخریم !
خب چرا؟

من میدونم اگر بد قولی کنم شوهرم عصبانی میشه؛ن میدونم اگر بد قولی کنم خانومم نگران میشه؛خب آنچه که اورا عصبانی میکنه انجام ندیم .


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟