سوال:سلام؛ اگر تو ماشین همسرمو

سوال:
سلام؛ اگر تو ماشین همسرمون یک بسته سیگار پیدا کردیم که چندتاش نبود چطور برخورد کنیم؟

پاسخ:
بجای ثابت کردن و مجادله کردن و شکایت و غوغا و اعتراض، کافیست بگوییم: من از لحظه ای که با این سیگار روبرو شده ام به هم ریخته ام و دائماً در فشار روحی شدیدی بسر می برم و پس از این توضیح ملتمسانه بخواهید که همسر در این باره آرامتان کند اگر پرسید چطور آرام می شوید، هر رفتاری که باعث آرامش تان می شود را روشن و واضح برایش شرح دهید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟