کمک

برای یک مرد کمک یعن

کمک

برای یک مرد کمک یعنی ضعف؛برای خانوم کمک یعنی محبت

خانوم ها کمک اگر بهشون بشه اونو نشونه محبت میدونن یعنی شما اگر به یک خانومی کمک بدی میگه پس دوستم داره ؛اگر به یک آقایی بخوای کمک بدی میگه مگه من ضعیفم و احساس خوبی ازش نمیکنه
خیلی عجیبه ها !

واسه همین یه خانوم اگه میخواد به یک آقا کمک بده باید با صلاح دید و تاییدش باشه
مثال؛الان یک آقایی میخواد اینو برداره جا به جا کنه خانومش میگه بذار من کمک کنم ؛میگه نه نه برو اونور خودم میتونم خودم میتونم ؛
اگه بگه بذار من کمکت کنم اینجوری احساس میکنه یعنی من ضعیفم ،یعنی من نمیتونم.این خطرناکه !
واسه همین هروقت خواستید برادرشو ،برادر خودتونو،پدرتونو برا کمک بیارید ببینید شوهرتون راضیه یا نه ؛
گاهی اوقات اصلا خانومه مشخصا میگه که تو نمیتونی!میگه تو میخوای ماشین بخری سرت کلاه میذارن؛پپه ای ،هالوای،ساده ای؛بذار این داداشم بیاد؛ بذار بگم آقا گرگه بیاد!

دیدم تو نمیتونی گفتم بابام بیاد انجام بده ؛گفتم بابام این کارو بکنه خطرناکه ؛
اصلا همه زندگی مشترک اینه که به مرد اقتدار بدید.رفتاری حرفی که اقتدار مرد رو بشکنه خطرناکه اصلا مقایسه کردن یک مرد با مرد دیگه اقتدار مرد رو میشکنه.تعریف کردن از یک مرد دیگه اقتدار مرد رومیشکنه
واسه همین هیچ وقت از یک مرد دیگه هم نباید تعریف کرد
مثلا این آقایه رو دیدی اونجا چقدر مودب بود موقر متین آقا بود" آ-ق-ا- بود"
میگه اون خانومه رو دیدی مریض بود شوهرش سه شبانه روز عین پروانه دور و برش میچرخید .داره اینو میگه اینو تحریک کنه مثلا اینم پروانه بشود! اینا معمولا بدتر میکنه کار رو.
اقتدار مرد رو نباید شکست. کمک دادن بدون تایید او حتما اقتدار شکنه.

از اون طرف خانوما برعکسن؛مثلا یک خانومی میخواد یک چیزی بلندکنه شوهرش میگه بذار من بگیرم؛میگه ا دوسم داره .اصلا شما همشو بردار ببر؛کلا وسایلو بردار ببر.معناش میشه اینکه دوستم دارد
واسه همین یک مرد باید اقتدارشو زندگی کنه و یک زن باید مواظب اقتدار مردش باشه ؛اقتدار مرد به کمک دادن به زنه و مواظبت از اقتدار مرد اینه که زن مراقب باشه کمک بی جا نکنه؛ اصلا زندگی مشترک یعنی این.
خانوما، به آقایون اقتدار بدید
تحسین کن ؛یه کاری کن اقتدارش زندگی کنه و بعد تاییدوتحسینش کن
مثلا خانوما هیچ وقت در بطری آبو نتونید باز کنید ؛زور بزنید ها،اما نتونید.

-بگو اینومیتونی وا کنی ؟
بگه بده به من؛بده من ..
ببین باید یک آقا باشی بدونی من چی میگم ،باید یک آقا باشی
بعد که باز میکنه میگه بگو همسایه ها اگربطری داشتن ...
-بعد که باز کرد بگو باز کردی؟! چجوری؟بابا بازووووو...
این تا آخر عمر براتون بطری باز میکنه
تو همه ی زندگی اینو باید تعمیم بدید ؛کاری کنید اقتدارشو زنده کنید نه اینکه اقتدارشو زیر سوال ببرید
-تو نمیخواد بری میوه بخری؛تو میری میوه گندیده ها رو بهت میندازن.پولو بده من،حقوقتو بده من خرج میکنم تو بلد نیستی؛تو نمیتونی بذار بابام بیاد ؛دیدم نمیتونستی گفتم بابام بیاد .!
خطرناکه!

اقتدار مرد رو زیر سوال نبرید.حتی اگر مرد شما ضعیفه در مدیریت مالی خونه ،درانجام کارهایی ضعیفه راهش این نیست که کمک اعزام کنید بلکه همون قوت کمش روتحسین کنید ،تایید کنید تا این قوت بگیره
کمک کنید به خانوما داوطلبانه ؛بگید کمک نمیخوای خانوم ؟کاری نداری ؟احساسشو لااقل بدید که من حامیتم پشتتم مراقبتم کاری نداری؟


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟