سوال:سلام؛ بنده قراره بعد از ح

سوال:
سلام؛ بنده قراره بعد از حدود 1،5 سال نامزدی و 2.5سال عقد جشن بگیریم و تو یه شهر غریب زندگی کنیم خانومم از اقوام هستن.آقای دکتر گاهی ترس میاد تو وجودم که چطور من میتونم زندگیمو بچرخونم و همسرم غم فراغ نخورن؟کار من شیفت هست و گاهی شب تا صبح نیستم، وگاهی تا آخر شب سرکارم. دلم برای همسرم میسوزه و میگم بخاطر کارم از همچی محرومش کردم، در کل از زندگی مشترک و چرخوندن زندگی و فراغ وتنهایی همسرم ترس دارم و نمیدونم چکنم؟

پاسخ:
این ترست بیانگر احساس تعهد و مسئولیت توست ،‌ بشرطی که در حد بیان نگرانی ات برای همسرت و سعی در انس ورزی و جبران نسبت به همسرت باقی بماند ،‌ و درگیر وسواس فکری و التهاب و بیقراری و پشیمانی از کارت نشوی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟