سوال:سلام؛ شوهرم میدونه من از

سوال:
سلام؛ شوهرم میدونه من از سیگار کشیدن بدم میاد ولی میکشه. هنوز به چشم خودم ندیدم ولی همیشه یا شیشه ماشینش پایینه یا قبل از ورود من به ماشین عطر میزنه یا آدامس میخوره. چند دفعه هم یادش رفت عطر بزنه بوی سیگار میداد. همیشه هم منکر این قضیه میشه یا میگه دوستم سیگار میکشید من بو گرفتم یا..... نمیدونم چیکار کنم.

پاسخ:
علت این پنهان کاری و دروغگویی شوهرت نوع رفتار توست که بصورت کنترل و برخورد و شکایت است این رفتارها نه تنها کمکی به اصلاح رفتار شوهرت نمی کند که وی را از تو دور هم می کند. علاوه بر این به احساس آرامش تو هم هیچ کمکی نمی کند پس بهتر است بجای بررسی و کنترل و بوکشیدن، خیلی شفاف و روشن بگویی که من این تقلاهایت را می فهم و از اینکه به بجای حرکت به سمت ترک این مسئله، دنبال مخفی کردن آن هستی و اینطوری هم خودت را آزار میدهی و هم از اینکه از من پنهان می کنی احساس خوبی نداری، آزرده ام و بگویی قصد من ثابت کردن این مسئله در تو نیست. من دنبال اینم در مقام همسر به تو کمک کنم از چیزی که خودت هم آنرا غلط میدانی دوری کنی و آزاد شوی خیلی آرام و عاطفی اینها را برایش بگو و بخواه با صداقت برایت همه چیز را بگوید و بگو آماده ای هرکمکی را برای رهایی اش از این مسئله انجام دهی.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟