سوال: با سلام، من ۵ سال است که ا

سوال:
با سلام، من ۵ سال است که ازدواج کرده ام و با همسرم تفاهم داریم؛ فقط ۲ مورد است که پیش امده یکی شوهرم خیلی قلیان میکشد و عادت شده که مدام با کسانی که من دوست ندارم به چایخانه میرود و از هر دری هم معترض شده ام با زبان خوش با قهر و دعوا و این بار اخر که به علت بچه دار شدن ولی هیچ فایده ای ندارد یکی هم اینکه به تازگی نماز نمیخواند و اهمیت نمیدهد به قول خودش استراحت میکند که من خیلی زجر میکشم و حتی خانواده من هم که مذهبی هستند متوجه شده اند که من باز خیلی ناراحت میشوم و خیلی باهاش حرف زدم ولی به نتیجه نرسیدم ممنون میشوم راهنماییم کنید

پاسخ:
لازم است بدون برخورد و اعتراض و شکایت و با پرهیز از هر مجادله و بگومگویی ، به شوهرت توضیح بدهی که مسایل شوهرت مثل قصور در عبادات و قلیان کشیدن و با افراد ناامن مرتبط بودنش ، چقدر تو را نگران و پریشان کرده و بخواهی که برای آرامش تو اقدامی بکند؛ یکی از اقدام هایش می تواند این باشد که از مشاوری مثل من در مورد نظرات و نگرانی های شما سئوال کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟