سوال:سلام؛ نامزدم مدام دوست دا

سوال:
سلام؛ نامزدم مدام دوست دارد وقتش را با من بگذراند مدام پیگیر امور شغلی و تحصیلی من است و مثلا اگر جایی برم دوست داره تا اونجایی که مقدوره منو خودش شخصا به خانه برسانه طوری که بعضی دوستام مسخره میکنن آیا این نشانه بدیه ؟

پاسخ:
دوستان شما آدمهای غلط و ضعیفی هستند که به علت محرومیت یا حسادت این تمسخرها را می کنند. و اگر مجرد باشند علاوه بر اینکه خیلی نمی فهمند، از آرزوهای فروخورده خود حرف می زنند و اگر متاهل باشند مطمئن باشید در نزد همسرانشان اشکال می کنند که چرا شما مثل شوهر فلانی نیستید که اینقدر به خانمش توجه و محبت دارد. کمی بیشتر تأمل کنید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟