سوال:دیدن فیلم ها و کلیپ ها

سوال:
دیدن فیلم ها و کلیپ هایی جهت یادگیری روابط جنسی و یا لذت بردن بیشتر در حضور همسر جایز می باشد و یا آثار سو دارد؟ راهنمایی بفرمایید

پاسخ:
مشاهده این فیلم ها با قصدی که شما دارید در تعارض است یعنی نه تنها کمکی به بهبود رفتارهای جنسی شما با همسر نمی کند که موجب : تغییر ذائقه جنسی ، پیدایش انتظارات غلط از روابط جنسی ، بی میلی به روابط صحیح و درست جنسی ، انحراف در گرایشات جنسی و ... تولید می کند علاوه بر اینها احساس آرامش ، لذت و تمیزی را در روح و ذهن همسرتان به تباهی می برد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟