هنگامی که با همسرتان به مشکلی میرسی

هنگامی که با همسرتان به مشکلی میرسی

هنگامی که با همسرتان به مشکلی میرسید بهترین کار چیست؟

1. خانواده هارا در جریان قرار ندهید.
2. بهیچ عنوان قهر نکنید.
3. منزل تان را ترک نکنید.
4. از همه مهمتر تخت خوابتان را ترک نکنید.
این راهها باعث هرچه طولانی تر و حادتر شدن مشکل می شوند.
از زن ومرد ، در این عصر انتظار بیشتری وجود دارد که با منطق و برخورد صحیح مشکلات بین فردی را حل نمایند.

این پیام را برای آنهایی که دوستشان دارید ارسال کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟