مرد دوران مجردیآقایی با من تم

مرد دوران مجردی
آقایی با من تماس گرفتن گفتن وقت گرفتم که خانم من رو درست کنین خانوم من درست شه زندگیم درست میشه، گفتم خوب پس شما هیچ مشکلی نداری؟؟؟؟

گفت نه فقط خانومم مشکل داره و درستش کنین.
گفتم مشکلتون چیه؟ گفت خانومم مرتب غر می زنه هی می گه کجایی چرا دیر می یای ؟
گفتم مگه چه ساعتی می رین؟

گفت 11-12 هر شب که لونه نمی شه برم می رم خونه دوستام بساطی هست و منقل و.....
راست می گفتن خانومشون باید سر عقل می آمدن و طلاق گرفتن چون زندگی این آقا برای زندگی مجردی عالی بود.

اگر می خواییم عشق رو یاد بگیریم باید از خودمون شروع کنیم.
اگر در زندگی خوشحال نیستیم مسئولش همسر و دوست ما نیست مسئولش خودمونیم.

اگر مسئول زندگی و خوشبختی ما کس دیگه باشه همیشه بدبختیم چون اون باید عوض بشه ولی اگر بپذیریم مسئولش خودمون هستیم می تونیم یک کاری انجام بدیم.....


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟