homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
آدمهایی را که می رنجانیمهمانند ساعت

آدمهایی را که می رنجانیمهمانند ساعت

آدمهایی را که می رنجانیم
همانند ساعت هایی هستند
که صبح ها دلسوزانه زنگ میزنند
و ما در میان خواب و بیداری بر سر آنها میکوبیم...
و بعد میفهمیم خیلی دیر شده!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟