homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
هیچ وقتقرص هایی کهحال آدم ر

هیچ وقت
قرص هایی که
حال آدم را خوب می کنند

جای خوب هایی که
دل آدم را قرص می کنند
نمی گیرند!

زندگیتون پر از آدم های خوب


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟