مواظب رایحه حرف‌هایمان باشیم !<

مواظب رایحه حرف‌هایمان باشیم !
حرفها رایحه دارند ...
عطر دارند ...
رایحه حرف‌هایمان تا ساعت‌ها روی جان و تن می‌نشیند
تا مدت‌ها در فضا می‌ماند
تا سالها در خاطره‌ها جا خوش می‌کند

عطر حرفهایمان هر چه که باشد ،
تند و تلخ ،
گرم و شیرین ،
تیز و شورانگیز ،
یا آرام و روح انگیز ...
ما را در خاطره ها به یاد می آورد ...

شمیم رایحه حرف‌هایت را انتخاب کن؛
بدان که به یاد می‌مانند ..


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟