خوشبخت ترین آدمهااون

خوشبخت ترین آدمهااون

خوشبخت ترین آدمها

اونهایی هستند که

این جمله را می شنوند ....

" عیبی نداره ، با هم درستش می کنیم "


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟