homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
اگر مي خواهيد چيزي كوچكتر شوداج

اگر مي خواهيد چيزي كوچكتر شود
اجازه دهيد خوب گسترده شود
اگر مي خواهيد از چيزي رها شويد
ابتدا اجازه دهيد شكوفا شود
اگر مي خواهيد چيزي را بدست آوريد
ابتدا آن را ببخشيد
اين درك ظريفي از قانون هستي است
نرم بر سخت غلبه مي كند
آرام بر سريع پيروز مي شود
اجازه دهيد آن چه مي كنيد پنهان باقي بماند
و تنها نتيجه را به ديگران نمايش دهيد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟