برخی از ما هرگز زندگی نمی کنیم،بلک

برخی از ما هرگز زندگی نمی کنیم،بلکه همیشه در انتظار زندگی هستیم!
ما به جای اینکه همین امروز خوشحال باشیم،به امید یک آینده خوب و خوش نشسته ایم وبه همین خاطر امروزمان را از دست می دهیم...
مهم نیست در آینده چه چیزی پیش می آید.
اگر امروز می توانی غذا بخوری،از نور خورشید تابان لذت ببری و با دوستانت بگویی وبخندی....
پس خدا رو شکر کن و از امروزت لذت ببر.
تو فقط در این لحظه،از زنده بودن خود مطمئنی،پس این شانس بزرگ را از دست نده و قدر آن را بدان!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟