یاد بگیریم بدی‌ها رو

یاد بگیریم بدی‌ها رو

یاد بگیریم بدی‌ها رو

نگوییم

نشنویم

نبینیم

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟