یاد بگیریم بدی‌ها رو

یاد بگیریم بدی‌ها رو

یاد بگیریم بدی‌ها رو

نگوییم

نشنویم

نبینیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟