homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
امام محمد باقر (ع) : سه چیز از خ

امام محمد باقر (ع) :
سه چیز از خصلت های نیک دنیا و اخرت است:
از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی
به کسی که از تو بریده است بپیوندی
هنگامی که با تو به نادانی رفتار شود بردباری کنی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟