تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع

تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع

تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود

یادمان باشد ،
سنگها نه خرده حسابی با پاهای لنگ دارند
نه قرار و مداری با پاهای سالم!
پس باورهای اشتباه را کنار بگذاریم …

هر سقوطی
پایان کار نیست …
باران را ببین،
سقوط باران
قشنگترین "آغاز" است ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟