یکی از سخت ترین کارا تو زندگی حفظ تعادل

یکی از سخت ترین کارا تو زندگی حفظ تعادل

یکی از سخت ترین کارا تو زندگی حفظ تعادله !
تعادل بین شوخی کردن و جدی بودن...
تعادل بین خندیدن و نخندیدن...
تعادل بین حرف زدن و حرف نزدن...
تعادل بین احساسی بودن و بی توجهی کردن...
تعادل بین غریزه و فطرت و....
برای همینه که هیچکس کامل نیست ؛
حفظ تعادل خیلی سخته،خیلی ...

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!