homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۱۱۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
آسانترین راه آشنایییک سلام است

آسانترین راه آشنایییک سلام است

آسانترین راه آشنایی
یک سلام است
ولی گرم صمیمی

آسانترین راه قدردانی،
یک تشکراست
ولی خالص صمیمانه

آسانترین راه عذرخواهی
عدم تکرار است.
عدم تکرار خطاهایی قبلی


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟