homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۱۱۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
همیشه باید مراقب سه چیز باشیم:

همیشه باید مراقب سه چیز باشیم:

همیشه باید مراقب سه چیز باشیم:

1وقتی تنها هستیم مراقب افکار خود
2وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود
3و زمانی که در جامعه هستیم مراقب زبان خود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟