آیت الله مجتهدی_تهرانی(ره):

آیت الله مجتهدی_تهرانی(ره):

کسی که حمام رفته و لباس تمیز پوشیده است، همین که یک سیاهی روی صورت یا لباسش بنشیند می فهمد

ولی کسی که مثلا در مکانیکی کارکرده و سیاه شده ، هرقدر هم خاک بخورد متوجه نمی شود.

گناه هم همین طور است

کسی که تزکیه کرده و خودش را تمیز کرده، می فهمد که یک گناه چه قدر اثر دارد

ولی کسی که غرق گناه است ، هرچقدر که گناه کند ککش هم نمی گزد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟