homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
کسی را نرنجانیم...رنجا

کسی را نرنجانیم...رنجا

کسی را نرنجانیم...

رنجاندن آنها که دوستشان داریم
فقط چند ثانیه طول میکشد...

...اما جبرانش
شاید سالها...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟