اگر احساس افسردگی دارید، درگير

اگر احساس افسردگی دارید، درگير گذشته هستید.

اگر اضطراب دارید، درگير آینده و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر می‎بريد.

پس در لحظه زندگی کنید.

قدر لحظه‎ها را بدانيد زمانی می‎رسد که دیگر شما نمی‎توانید بگویید جبران می‎کنم.

از کسی که به شما دروغ گفته نپرسيد: چرا؟ چون سعي مي‎كند با دروغ‏های پي در پي، شما را قانع كند!

هیچ بوسه‎ای جای زخم زبان را خوب نمی‎کند پس مراقب گفتارتان باشيد.

جاده زندگي نبايد صاف و هموار باشد وگرنه خوابمان مي‎برد دست اندازها نعمت بزرگي هستند..

نكته آخر:
هيچ وقت فراموش نكنيد كه " دنيا تكرار نمي‎شود!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟