homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
گاهی اوقات خودت را مثل یک کتاب ورق&

گاهی اوقات خودت را مثل یک کتاب ورق بزن؛
انتهای بعضی فکرهایت نقطه بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی؛
بین بعضی حرفهایت "کاما" بگذار که بدانی باید با کمی تأمل ادایشان کنی؛
پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" بگذار؛
تا فرصت ویرایش هست، خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن؛
بعضی عقایدت راحذف کن، اما بعضی ها را پررنگ تر


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟