مغز تفاوت بین خنده مصنوعی وطبیعی

مغز تفاوت بین خنده مصنوعی وطبیعی را تشخیص نمی‌دهد؛
تمام اتفاقاتی که در زمان خندیدن ‏طبیعی رخ می‌دهد،
در خندیدن‌های مصنوعی نیز صورت می‌پذیرد.
پس درنگ نکنید وبخندید...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟