homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
ارتباط مؤثرارتبا

ارتباط مؤثر

ارتباط مؤثر ارتباطی است که در آن همسرتان پیام شما را همانطور که منظور شماست دریافت کند.
در یک ارتباط مؤثر گوینده باید منظور خود را به روشنی انتقال دهد و شنونده نیز سعی کند تا پیام را به درستی دریافت کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟