به اسامی محبت آمیز عادت کنید<

به اسامی محبت آمیز عادت کنید

تمرین شما از دوران عقد شروع می‎شود. شاید برای اولین بار گفتن کلماتی مثل "عزیز دلم، جانم، عشقم، نفسم و..." برای شما سخت باشد، ولی مطمئن باشید بعد از چند بار گفتن هر کدام، برایتان عادی می‎شود و هر دو از گفتن و شنیدن این کلمات لذت می‎برید.

اگر تاکنون از چنین کلماتی استفاده نکرده اید از همین حالا شروع کنید!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟