جوان خوش اخلاق،کلید خوبی ها و قفل

جوان خوش اخلاق،کلید خوبی ها و قفل

جوان خوش اخلاق،
کلید خوبی ها و قفل بدی هاست

امام صادق علیه السلام

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟