فرزندان خود را گرامی بدارید وخوب

فرزندان خود را گرامی بدارید وخوب

فرزندان خود را گرامی بدارید و
خوب تربیتشان کنید
تا گناهان شما آمرزیده شود.

پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله

نظر شما درمورد این پست چیست؟