فرزندان خود را گرامی بدارید وخوب

فرزندان خود را گرامی بدارید وخوب

فرزندان خود را گرامی بدارید و
خوب تربیتشان کنید
تا گناهان شما آمرزیده شود.

پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟