homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
کشور باید نگذارد کهغلبه ی نسل جوا

کشور باید نگذارد کهغلبه ی نسل جوا

کشور باید نگذارد که
غلبه ی نسل جوان و نمای زیبای جوانی
در کشور از بین برود.

مقام معظم رهبری


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟