به یکدیگر هدیه دهیدتا رشته محبتتا

به یکدیگر هدیه دهیدتا رشته محبتتا

به یکدیگر هدیه دهید
تا رشته محبتتان استوار شود،
زیرا هدیه، محبت را بیفزاید
و کینه و کدورت را از میان ببرد

پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟