پرجمعیت ترین کشور جهان؛بالاترین

پرجمعیت ترین کشور جهان؛بالاترین

پرجمعیت ترین کشور جهان؛
بالاترین نرخ رشد اقتصادی

حدود 15 درصد رشد اقتصادی چین در سالهای 1982 تا 2000 ناشی از تغییرات ساختار سنی جمعیت بوده است.
پرجمعیت ترین کشور جهان یعنی چین با حدود یک و نیم میلیارد جمعیت، بالاترین نرخ رشد تقتصادی را هم در جهان داشته است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟