homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
وقتی هم را دوست داشتیماگر هزار دلیل

وقتی هم را دوست داشتیماگر هزار دلیل

وقتی هم را دوست داشتیم
اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد
یک دلیل برای ماندن پیدا می کنیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟