homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionآخرین اخبار ازدواج دانشجویی۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
همنشین خوب بهتر از تنهایی استو تن

همنشین خوب بهتر از تنهایی استو تن

همنشین خوب بهتر از تنهایی است
و تنهایی بهتر از همنشین بد.

پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟