homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
«قرآن» مجموعه نظام یک زندگی اجتماعی

«قرآن» مجموعه نظام یک زندگی اجتماعی

«قرآن» مجموعه نظام یک زندگی اجتماعی است؛
قرآن دستورالعمل یک حیات سعادتمندانه
و زندگی توأم با عزت است.

مقام معظم رهبری


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟