برای امام نوشت:چند سالی است ازدوا

برای امام نوشت:چند سالی است ازدوا

برای امام نوشت:
چند سالی است ازدواج کرده ایم و صاحب فرزند نمی شویم.
همسرم خوشش نمی آید اجازه نمی دهد، می گوید بزرگ کردنش سخت است.
امام کاظم علیه السلام در جواب فرمودند:
به دنبال فرزند برو؛ خداوند روزی اش را می رساند.

وسائل الشیعه، جلد 15، ابواب احکام الاولاد، باب 2


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟