خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرف

خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرف

خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان را از آتش دوزخ نمی رهاند

پیامبراکرم صلی الله علیه وآله

صحيح مسلم ، ج ۴ ، ص ۱۰۷


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟