homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربا

به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربا

به بندگانم خبر کن که من آمرزنده و مهربانم
(حجر/49)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟