محفوظ بودن زن،برای سلامتی او مف

محفوظ بودن زن،برای سلامتی او مف

محفوظ بودن زن،
برای سلامتی او
مفیدتر است
زیبایی اش را
بادوام تر می کند.

امام علی علیه السلام

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟