محفوظ بودن زن،برای سلامتی او مف

محفوظ بودن زن،برای سلامتی او مف

محفوظ بودن زن،
برای سلامتی او
مفیدتر است
زیبایی اش را
بادوام تر می کند.

امام علی علیه السلام


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟