homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
زن مانع لغزش همسرزنها می توانند مانع

زن مانع لغزش همسرزنها می توانند مانع

زن مانع لغزش همسر
زنها می توانند مانع پرت شدن شوهرشان
به پرتگاه جهنم شوند! در محیط زندگی،
در محیط بازار، در محیط اداره، سیاست،
ممکن است مردها دچار لغزش هایی
شوند که آنها را آرام آرام به لبه ی
پرتگاه ببرد و در اثر یک غفلت به
ته دره سرازیر شوند، زن می تواند
مانع از چنین حادثه ای شود ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟